Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

Moldova-map
Moldova 3D

 

Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD" este lider în Republica Moldova în domeniul activităţii geodezice, geologice, topografice şi cartografice. 


Institutul „INGEOCAD" a fost înfiinţat în anul 1997 prin fuziunea a două instituţii: Institutul de Stat pentru Investigaţii Tehnico-inginereşti "INGEOTEH" şi Institutul de Stat pentru Ridicări şi Cercetări Inginero-geodezice din Moldova "IRCIM". Întreprinderea s-a dezvoltat pe un trend ascendent şi poziţionează pe piaţă un portofoliu complex de produse şi servicii de specialitate care încorporează experienţa de peste 30 ani de activitate. Baza tehnico-materială a institutului este diversificată, acesta dispunînd de cele mai moderne dispozitive şi echipament pentru executarea lucrărilor geodezice, fotogrammetrice şi cartografice, precum şi pentru dezvoltarea tehnologiilor geoinformaţionale. În ultimii ani domeniul de aplicare a materialelor topo-geodezice şi cartografice se bucură de un ritm alert de dezvoltare în toate ramurile economiei naţionale. 

ÎS „INGEOCAD" oferă un mix adecvat de personal înalt calificat, experienţă , tehnologii avansate geodezice, fotogrammetrice şi informaţionale şi software-ul modern.