Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

Moldova-map
Moldova 3D

Cartografie şi sisteme informaţionale

Secţia cartografie şi sisteme informaţionale a fost creată în anul 1996. Scopul principal al secţiei a fost implementarea tehnologiilor noi de prelucrare a materialelor cartografice, crearea hărţilor digitale şi transformarea hărţilor de pe suport de hîrtie în format digital. În prezent secţia întrebuinţează produsele de programare ArcInfo ale companiei ESRI, Easy Trace (de vectorizare a informaţiei topografice), MapInfo (crearea sistemului informaţional geografic (GIS)), CredoTopoplan (program de realizare a planurilor topografice şi hărţilor la scara 1:500 - 1:25 000). Pe parcursul existenţei acestei secţii au fost realizate următoarele tipuri de lucrări:

 • planul digital al oraşului Chişinău, în baza planurilor topografice la scara 1:2000, actualizat periodic cu ajutorul imaginilor satelitare şi alte surse de date;
 • pe baza acestui plan a fost pregătit pentru imprimare şi a fost tipărit plan-schema oraşului Chişinău la scara 1:10000, 1:12500, şi harta turistică a oraşului;
 • digitizarea hărţii topografice a teritoriului Republicii Moldova la scara 200 000;
 • pe baza ei a fost creată harta diviziunii teritorial-administrative a Republicii Moldova la scara 1:400 000, harta turistică;
 • secţia participă la realizarea proiectului EuroGeographics în vederea elaborarea hărţii europene-comune pentru diferite scări şi destinaţii:
 1. Euro Regional Map (harta Europei la scara 1:200 000);
 2. Euro Global Map (harta Europei la scara 1:1 000 000);
 3. Harta diviziunii teritorial-administrative a ţărilor din Europa- SABE.
  gis001
  gis002
  gis003
  Plotter HP DesignJet 1055CM Scaner GeoSystem

Secţia propune următoarele servicii:

 • crearea şi actualizarea produselor cartografice cu diferite destinaţii după materialele cartografice şi materialele ridicărilor aerofotogrammetrice şi cosmice cu utilizarea tehnologiilor moderne;
 • prelucrarea bazei matematice, întreţinerea şi realizarea hărţilor pentru orice scarã şi destinaţie;
 • întocmirea, actualizarea, pregătirea către tipar şi multiplicarea în format grafic şi digital a hărţilor;
 • crearea şi actualizarea planurilor şi hărţilor cadastrale;
 • crearea ediţiilor informaţionale şi de reclamă cu utilizarea bazei cartografice;
 • prelucrarea sistemului geoinformaţional cu diferite destinaţii;
 • scanarea şi prelucrarea planurilor şi hărţilor alb-negru şi color, pe suport transparent şi netransparent, cît şi pe suport dur (aluminiu, placaj păna la 840x600 мм) 400-600 dpi;
 • crearea modelului tridimensional al terenului;
 • imprimarea alb-negru şi color la plotter (formatele de la A3 pînă la A0).