Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

Moldova-map
Moldova 3D

Secţia prospecţiuni tehnice complexe

Doriţi să construiţi o casă de locuit cu orice regim de înălţime,construcţii şi edificii industriale care să Vă asigure securitatea maximă şi integritatea construcţiei? Atunci sunteţi clientul nostru perfect!

Secţia prospecţiuni tehnice complexe execută lucrări de orice grad de complexitate!

1. Echipa secţiei îşi desfăşoară activitatea de producţie în conformitate cu documentele normative în vigoare – norme şi reguli în construcţii în domeniul prospecţiunilor inginero-geologice pentru construcţia temeliilor clădirilor şi edificiilor, construcţiilor în regiuni seismice, proiectării geotehnice a fundaţiilor pe piloţi, protecţiei inginereşti a teritoriului construcţiilor şi clădirilor de la procese geologice primejdioase şi alte instrucţiuni, recomandări şi metodologii.

2. Prospecţiunile inginero-geologice includ:

 • Forajul sondelor cu diametrul între 108 168 mm şi adîncimea pînă la 50 m cu ajutorul instalaţiilor de forare autopropulsante УГБ-1- ВС şi ЛБУ în limitele oricăror elemente geomorfologice, atît însoluriuscate, cît şi în cele saturatede apă cu întărirea tuburilor; totodată se efectuează prelevarea probelor şi monoliţilor pentru cercetări de laborator;

 

image001 1  FORAJ

 

 • Lucrări de laborator de determinare a caracteristicilor fizico-mecanice ale solului, a proprietăţilor de durabilitate şi deformare a solurilor, a comprimării şi umflării; laboratorul geotehnic este dotat cu utilaj modern – aparate de comprimare КПР-1 (30 unităţi), aparate pentru testarea solului la forfecare ВСВ-25, ПСГ-30, umflare şi contracţie, compactare standard la construcţia şoselelor şi căilor ferate cu compactorii УГПС;

 

IMG 6983 

 

 • Lucrări de teren de cercetare a solurilor, în special slabe, saturate cu apă la comprimare şi forfecare cu utilaj modern –matriţe cu suprafaţa între 600-5000 cm2, presiometreЛПМ-15, ЛПМ-15С;
 • Testare capacităţii de portanţă a pilonilor bătuţi şi bătătoriţicu diametrul între 300-600 mmla sarcina verticală şi orizontală; se utilizează utilaj special şi diferite modele de piloni;
 • Lucrări de experimentare şi filtrare pentru stabilirea capacităţii de filtrare şi a permeabilităţii solurilor, a debitului sondelor şi puţurilor; echipament special se asamblează pe instalaţii de foraj autopropulsante pentru efectuarea pompării din sondă şi a turnării experimentale în puţuri;

 

IMG 002

 

 • Cercetări hidrogeologice pentru stabilirea adîncimii apelor subterane, limitelor de variaţie a nivelului, determinarea compoziţiei chimice în vederea evaluării agresivităţii apei asupra betonului şi a utilităţii ei pentru scopuri potabile; se pot efectua foraje de sonde cu diametrul între 300-500 mm şi adîncimea pînă la 30 m;

 

image003 

 

 • Determinarea densităţii solurilor paturilor bătătorite la construcţia clădirilor cu mai multe nivele şi executarea rambleurilor;
 • Lucrări de birou desenul profilurilor geotehnice, a coloanelor geologice, a graficelor de supraveghere a lucrărilor de teren, graficelor de tasare a pămînturilor; aceste lucrări se execută la calculator cu ajutorul unor programe speciale;
 • Îndeplinirea raionării inginero-geologice a teritoriului în scopul determinării dacă este apt pentru construire a teritoriilor supuse alunecărilor de teren;
 • Executarea prospecţiunilor pe pante curgătoare şi risc de alunecări, cu eliberarea recomandărilor pentru construcţii.

3. În anii 2000-2012echipa secţiei a executat prospecţiuni inginero-geologice complexe la peste 150 de obiective, inclusiv pe teritorii ce prezintă dificultăţi sub aspectul inginero-geologic. Printre aceste este de menţionat

 

 • Reconstructia Uzinei de ciment LAFARGE-REZINA,
 • Sala polyvalenta or.Hincesti
 • Staţia de epurare a apei din Orhei,
 • Reconstructia strazii Russo,
 • Complex locative din strada Alba Iulia
 • Теstarea pilonilor pe str.Albisoara. melestiu. Mateevici. Cuza Voda. Ceucari. Muncesti. Columna. or.Balti s.a. 

 

 • Prospecţiuni geologice şi cercetarea pilonilor pe str. Zaikin 51, Chişinău;
 • Prospecţiuni inginero-geologice pentru construcţia caselor de 22 etaje pe str. Şoimari 8 în or. Chişinău;
 • Reconstrucţia străzii A. Russo în or. Chişinău
 • Complexul locativ de pe str. Alba Iulia în or. Chişinău
 • Prospecţiuni inginereşti de reabilitare a drumurilor şi podurilor;
 • Complexul locativ de pe str. Cornului în or. Chişinău;
 • Complexul locativ de pe str. Melestiu în or. Chişinău;
 • Cercetarea pilonilor de pe str. Melestiu cu sarcina de pînă la 260 t;
 • Ridicarea construcţiilor în satele Cotul Morii, Nemţeni, Obileni, Leuşeni după inundaţie;
 • Ridicarea construcţiilor în cartierul locativ nou în or. Orhei de pe str. Stamati;
 • Stadionul Naţional Republican Olimpic din or. Chişinău;
 • Reconstrucţia străzilor Studenţilor - Sadoveanu;
 • Centrul Olimpic din or. Romaneşti;
 • Reconstrucţia clădirii Parlamentului RM;
 • Poligonul sanitar din or.Bălţi;
 • Ambasada Republicii Belarus în Republica Moldova;
 • Centrul Comercial"Metro";
 • Complexul Autogara de Nord şi alte obiective importante.

4. Personalul secţiei prospecţiuni tehnice complexe are o bogată experienţă profesională (20-45 ani), este competent si dedicat muncii pe care o prestează.

Toate acestea permit prestarea unui diapazon larg de servicii în domeniul geologiei inginereşti.

tel. +37322881211 mob.+37369368921