Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256

  

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice
Nr. Mijloacele de măsurare supuse verificării Tarif de bază, lei
fără TVA
(fără contractul)
Tarif preferenţial, lei fără TVA
(aplicat semnarea contractului)
1
Teodolite
înaltă precizie 2 985 1 990
precise 2 406 1 604
tehnice 1 910 1 273
2
Nivelmetre
înaltă precizie 1 866 1 244
precise 1 287 858
tehnice 954 636
3 Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)   8 829 5 886
4 Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011) cu participarea reprezentantului beneficiarului 7 041 4 694
5
Mire de nivelment
gradate (invar) 993 662
centimetrice 666 444
suplimentare 333 222
6
Tahimetre electronice
înaltă precizie 10 200 6 800
precise 9 537 6 358
7 Rulete electronice   1 245 830
8
Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul:
L- 50 m 416 277
L-30 m 333 222
L-20 m 291 194
L=10 m 251 167
L= 5 m; 3m; 2m 207 138
Notă: 1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 12 aprilie 2022  
  2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică.

repair

 

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice
                         
Nr. Mijloacele de masurare Tipul mijloacelor de Tarif de bază, lei fără TVA
(fără contractul)
Tarif preferenţial, lei fără TVA
(aplicat semnarea contractului)
  supuse verificarii masurare deserv. tehn. curenta medie generala deserv. tehn. curenta medie generala
1 Theodolite:   înaltă precizie 1 659 4 563 6 014 7 548 1106 3042 4009 5032
      precise 1 326 3 900 5 393 6 843 884 2600 3595 4562
      tehnice 996 2 904 3 734 4 977 664 1936 2489 3318
2 Nivelmetre:   înaltă precizie 1 659 3 110 4 977 6 222 1106 2073 3318 4148
      precise 1 245 2 489 3 110 4 355 830 1659 2073 2903
      tehnice 1 245 2 075 2 904 4 148 830 1383 1936 2765
3
Aparataj GNSS
    4 560 24 881 - - 3040 16587 - -
4
Mire de nivelment:
 
gradate (invar)
  431 621 - - 287 414 - -
      centimetrice   291 416 - - 194 277 - -
     
suplimentare
  83 164 - - 55 109 - -
5
Tahimetre electronice:
  înaltă precizie 6 056 24 881 - - 4037 16587 - -
      precise 4 976 14 517 - - 3317 9678 - -
6
Rulete electronice
    416 416 - - 277 277 - -
7 Rulete metalice şi L- 50 m 167 416 - - 111 277 - -
 
panglici de măsurat
  L-30 m 125 251 - - 83 167 - -
  terenul:   L-20 m 83 164 - - 55 109 - -
      L=10 m 83 83 - - 55 55 - -
      L= 5 m; 3m; 2m 83 83 - - 55 55 - -
8 Tripiede:  
Fabricate in URSS şi Rusia
  125 206 422 846 83 137 281 564
      Fabricate de Elvetia, Japon şi ets. 626 1 035 1 451 2 489 417 690 967 1659
                         
  Note: 1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului.
    2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.
    3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 12 aprilie 2022        
    4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistic